1
Duraflex là sự lựa chọn số 1 của các chủ thầu công trình hay khách hàng khi lựa chọn vật liệu nhẹ thay thế cho các vật liệu truyền thống.